ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Η θερμομεταφορά είναι μία τεχνική μεταφοράς σχεδίων διαφόρων υλικών σε υφάσματα και άλλα αντικείμενα. Πρόκειται για μία διαδικασία κατά την οποία η βασική αρχή είναι μεν η ίδια, αλλά διαφοροποιούνται τα επιμέρους στοιχεία κάθε μεθόδου και τα υλικά θερμομεταφοράς που χρησιμοποιούνται ανά περίπτωση.