ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ & ΚΑΠΑΚΙΑ

Οι αποστάτες είναι εξαρτήματα διαφόρων ειδών, μεταλλικοί, αλουμινίου ή Plexiglas για στήριξη επιγραφών ή άλλων ειδών σε σταθερή απόσταση από τοίχο ή άλλη επιφάνεια.