ΣΤΑΝΤ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Τα Σταντ Διαφήμισης αποτελούν ειδικές κατασκευές για προωθητικές ενέργειες είτε για χρήση σε εξωτερικό είτε σε εσωτερικό χώρο. Σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται για την επικοινωνιακή προβολή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας out-of-the-box, όπως συμβαίνει με πρωτότυπα events ή καμπάνιες experiential marketing. 

Προβολή όλων των 4 αποτελεσμάτων