Χλωροφόρμιο τεχνικό 1L

Το χλωροφόρμιο είναι μία συνδετική χημική ουσία που συνδέει τα ακρυλικά μεταξύ τους.

Το χλωροφόρμιο είναι η κόλλα του plexiglass ως διαλύτης. Διατίθεται σε φιάλη 1L.

Κόλλες

Δείτε επίσης