Ακρυλικά διαφανή για διαχωριστικά προστασίας

Μόνιμο απόθεμα ακρυλικών φύλλων για κατασκευή διαχωριστικού προστασίας των πελατών σας και των εργαζομένων σας.

Οι κατασκευές προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε περίπτωσης, τόσο σε μεγέθη και σχέδια όσο και στον τρόπο κατασκευής.

Το plexiglass είναι ασφαλές υλικό και άρα το πλέον κατάλληλο για την κατασκευή διαχωριστικών.

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Δείτε επίσης